آرزویم در شورای آینده تکریم صحیح و جدی مردم در حوزه شهری است
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی نهم، مهندس رضا امینی؛

آرزویم در شورای آینده تکریم صحیح و جدی مردم در حوزه شهری است

شورای چهارم، شورای نسبتاً موفقی بود و در چند کلمه: محل تضارب افکار و سلایق مختلف سیاسی و تخصص ها و دانش های مختلف و شورای سخت و نفسگیر.

شورای شهر حقوقی ترین و مردمی ترین مدعی العموم نیازها و خواسته های مردم اصفهان است؛
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی سیزدهم، وحید توسلی؛

شورای شهر حقوقی ترین و مردمی ترین مدعی العموم نیازها و خواسته های مردم اصفهان است؛

بنده معتقدم که شورای شهر ، حقوقی ترین و مردمی ترین مدعی العموم نیازها و خواسته های اصفهان است؛ چرا می گویم مدعی العموم؟ به خاطر این که شرایط مدیریت و ساختار اداری کشور الان به گونه است که خود اصفهان نمی تواند راجع به آب خود تصمیم گیری کند

مهم ترین برنامه برای شورای پنجم، تغییر در رویکردها و دیدگاه های مدیریت شهری
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی یازدهم، مصطفی خضری؛

مهم ترین برنامه برای شورای پنجم، تغییر در رویکردها و دیدگاه های مدیریت شهری

مهم ترین برنامه ای که باید در شورای پنجم دیده شود، تغییر در رویکردها و دیدگاه های مدیریت شهری و ما باید در دیدگاه ها و رویکردها در شهر تغییر جدی ایجاد کنیم؛ زحمات زیادی در شهر کشیده شده است اما شما از ذی نفعان شهر بپرسید، تقریباً همه رضایت ندارد؛

ما باید برویم به سمت ایجاد جهانشهر اصفهان
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی دهم، دکتر علیرضا آقاحسینی؛

ما باید برویم به سمت ایجاد جهانشهر اصفهان

ما باید برویم به سمت ایجاد جهانشهر اصفهان. این شهر همیشه مقصد تجار خارجی بوده است و بازرگانان اصفهانی نیز به اطراف و اکناف کشور سفر داشته اند  

نباید با بت وحدت، اصول را شکست
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی هشتم، دکتر عدنان زادهوش؛

نباید با بت وحدت، اصول را شکست

مدیریت هماهنگ شهری یک آرزوی آسان و قابل دسترس هست. فقط احتیاج داره به اینکه یک شهردار متعامل در سر کار بیاد نه یک شهردار اقتدارگرا. اقتدار خوب است اما به شرط کارایی نه شرط تضارب و مقابله

وابستگی به درآمدهای ساختمانی در رکود ضربه سختی بردرآمد شهرداری وارد می کند
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی هفتم، مهندس وحید فولادگر؛

وابستگی به درآمدهای ساختمانی در رکود ضربه سختی بردرآمد شهرداری وارد می کند

سیاست های مثل توسعه طرح های آبرسانی، صرفه جویی در مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف برای حل موضوع آب باید مورد توجه قرار بگیرد. مدیریت شهری در زمینه اصلاح الگوی مصرف با روش های مختلف می‌تواند اثر گذاشته باشد.

باید بررسی کنیم که چرا اصفهان جایگاه خود را در کشور از دست داده است
پرونده انتخابات میاندوره ای مجلس، گفتگو با دکتر محمدکریم شهرزاد؛

باید بررسی کنیم که چرا اصفهان جایگاه خود را در کشور از دست داده است

در سطح استان و شهر اصفهان باید یک آسیب شناسی انجام پذیرد که چرا اصفهان جایگاه خودش را نسبت به دهه شصت که چند وزیر داشتیم و نمایندگان بسیار موثر بوده اند، از دست داده ایم  و ببنیم اشکالات در کجاست    

من احساس کردم اگر وارد شوراها نشوم ظلم است
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی پنجم، مهندس عباس حاج رسولیها؛

من احساس کردم اگر وارد شوراها نشوم ظلم است

من احساس کردم اگر وارد شوراها نشوم ظلم است. واقعا به نفع من است که وارد شورا نشوم اما وجدانم اجازه نمی‌دهد. تجربه برای شورا خیلی مهم است.  

قصدم از ورود تغییر حالت روزمردگی شهر است، باید از ظرفیت خانمها استفاده کرد
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی چهارم، سرکارخانم دکتر سودابه آذری؛

قصدم از ورود تغییر حالت روزمردگی شهر است، باید از ظرفیت خانمها استفاده کرد

در مجمع می گویند برای ما کار کنید و عمله ما باشید، این دیدگاه خطرناک است و یعنی استکبار و همان جایی است که ابوعلی سینا می فرمایند آدم فکر می کند خیلی می فهمد و افتادن در چنین شرایطی هم بسیار خطرناک است  

در شرایط فعلی باید ایرادات را کنار گذاشت و دور یک میز نشست
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی سوم، مهندس ابوالفضل قربانی؛

در شرایط فعلی باید ایرادات را کنار گذاشت و دور یک میز نشست

10 تا ایراد به مجمع هست؟ 10 تا ایراد هم به نجبا هست؛ ایرادها را فعلاً کنار بگذاریم و بدانیم اگر هر کدام 10 تا ایراد دارند، 100 تا حسن دارند و آن ها را بچسبیم

اولویت اصلی من پیگیری بحث مدیریت واحد شهری است
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی دوم، مهندس عبدالجواد زعفرانی؛

اولویت اصلی من پیگیری بحث مدیریت واحد شهری است

وقتی پروژه های چند صد میلیاردی در شهر تعریف می کنیم باید به همه جوانب توجه کنیم که این پول ها که قطره قطره از مردم جمع می شود کجا خرج می شود.  

ما نیامده ایم که تا آخر عمر با فساد کنار بیاییم
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی اول، حجت الاسلام مهدی آقاجان؛

ما نیامده ایم که تا آخر عمر با فساد کنار بیاییم

یکی شدن نیاز به سازو کار و مولفه دارد، آن چه مخل است انحصار طلبی است در هر کسی که باشد، آن چه مخل یکی شدن است خلق استکباری و ارباب سالارانه است هر جایی که باشد، آن چیزی که مخل است عجب و خودشگفتی و خودشیفتگی است