راهکارهایی برای حذف کنکور
یادداشت - عماد طیبی:

راهکارهایی برای حذف کنکور

یک آسیبی که خیلی‌ها در مورد کنکور به آن می‌پردازند مؤسسات کنکوری است. می‌خواهم ادعا کنم این مشکل با وجود بزرگی آن، مشکل اصلی نیست و یک امر تبعی است که به خاطر روش ناصحیح کنکور به وجود آمده است و با ایجاد روش صحیح می‌تواند از بین برود.

کنکور باید حذف شود چه در رشته های پرمخاطب و چه در غیر آن
محمدجواد ابطحی در گفتگو با رویش نیوز؛

کنکور باید حذف شود چه در رشته های پرمخاطب و چه در غیر آن

به اعتقاد من مافیایی که پشت پرده کنکور است و سود کلانی از برگزاری کنکور و کلاس ها و کتاب های کنکور می برد اجازه نمی دهد این قانون به نتیجه برسد.