درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای احیای زاینده‌رود + تصویر نامه
درنامه‌ جمعی ازنمایندگان استان اصفهان به رئیس جمهورمطرح شد؛

درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای احیای زاینده‌رود + تصویر نامه

جمعی از نمایندگان استان اصفهان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی شدند.

کدام نهادنقش بیشتری دربحرانی شدن وضعیت آب‌شرب اصفهان داشته‌است؟
نظرسنجی رویش نیوز:

کدام نهادنقش بیشتری دربحرانی شدن وضعیت آب‌شرب اصفهان داشته‌است؟

رویش نیوز در ادامه پیگیری بحران آب آشامیدنی در اصفهان اقدام به یک نظرسنجی درباره نقش نهادهای مختلف در بحرانی شدن آب شرب در اصفهان می کند.

فریاد آب اصفهان به گوش هیچ مسئولی نمی رسد، باید بلندتر فریاد کشید
اصفهان از خشکی زاینده رود تا کمبود آب شرب؛

فریاد آب اصفهان به گوش هیچ مسئولی نمی رسد، باید بلندتر فریاد کشید

وضعیت کنونی آب در اصفهان صدقه سر نمایندگان مجلس و استانداران و مدیران استانی در دوره های مختلف مدیریتی افتضاح است.  شاید تا کنون مردم آنطور که باید مطالبه نکرده اند.