مجتمع دوچرخه سازی قوچان تعطیل شد
آخرین قربانی وارادات و رکود:

مجتمع دوچرخه سازی قوچان تعطیل شد

رای کسانی که متولد دهه 60 شمسی هستند، نام‌هایی چون آساک دوچرخ، دماوند و ... بسیار آشناست اما امروز به زحمت بتوانید از این نشان‌ها دوچرخه‌ای در بازار پیدا کنید.