شکست «دیپلماسی التماسی» وزیر جوان در برخورد با تلگرام

شکست «دیپلماسی التماسی» وزیر جوان در برخورد با تلگرام

در پی ورود یک کانال تلگرامی به فاز آشوب‌ و تشویق به اغتشاش در داخل کشور، وزیر ارتباطات بالاخره به این نتیجه رسید که حرکتی انجام دهد؛ حرکتی که شوربختانه منجر به تحقیر ملی شد.