مبارزه با فساد از حرف تا عمل؟

مبارزه با فساد از حرف تا عمل؟

آقای صادقی در همه فسادها صدای رسایی دارند یا فقط فساد دیگران را فریاد می زنند. به راستی در فسادهایی چون حقوق های نجومی، کرسنت و ... که دوستانشان هم دخیل بوده اند چنین موضع گیری داشته اند یا شکل دیگری بوده است.

دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس را
یادداشت میهمان- حمیدرضا صمدانی

دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس را

طرحی در مجلس توسط دوستان رییس و همچنین "اصلاح طلبان فصلی"، تهیه شد که بر اساس آن هرکس با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر از آن در مراسم سخنرانی باعث "جلب توجه" گردد، توسط پلیس جلب شود!