بازخوانی یک حرکت اجتماعی که ابتدای دهه 80 عدالت خواهان را به صدر اخبار کشاند

بازخوانی یک حرکت اجتماعی که ابتدای دهه 80 عدالت خواهان را به صدر اخبار کشاند

حرکت دانشجویان حرکتی بود غیرسیاسی که اجازه‎ی سوء استفاده را نیز نه به داخلی‎ها می‎داد نه خارجی‎ها. حرکتی مبتنی بر مسائل واقعی جامعه که کم‎کم گفتمان عدالتخواهی را به گفتمان غالب در کشور تبدیل کرد.

پیشینه و اهمیت عدالتخواهی

پیشینه و اهمیت عدالتخواهی

رهبر انقلاب: دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است/اگر امیرالمومنین امروز بود بیش از هر چیز "عدالت" را دنبال می‎کرد/بدون استقرار عدل و انصاف، "توحید" معنایی ندارد/هیچ چیز مردم را به قدر مقابله با زیاده‌خواه‌ها و مفت‏خوارها خوشحال نمی‎کند