سالن های سینمای اصفهان در تسخیر "آس و پاس" و "سلام بمبئی"
برنامه اکران سینماهای اصفهان در آذر 95:

سالن های سینمای اصفهان در تسخیر "آس و پاس" و "سلام بمبئی"

برنامه سینماهای اصفهان در طول این روزها نکته جالبی به همراه دارد. دو فیلم سلام بمبئی و آس و پاس به طرزجالبی به تعداد زیادی از سالن های اصفهان دست یافته اند به شکلی که 12 سالن سینما در استان اصفهان به این فیلم ها اختصاص یافته است

فروشنده و لانتوری به اصفهان آمدند
برنامه اکران سینماهای اصفهان/ برنامه سینمای شهرستانها اضافه شد؛

فروشنده و لانتوری به اصفهان آمدند

اکران سینماهای اصفهان در ماه پایانی تابستان فیلم های جنجالی زیادی را در خود جای داده است. فروشنده و لانتوری فیلم هایی هستند که در این اکران تایبستانه حضور دارند