کاسبان تهدید یا عاشقان شهرت؟
سجاد کازرونی- مربی سواد رسانه¬ای

کاسبان تهدید یا عاشقان شهرت؟

آیا تهمت پراکنی نسبت به سایر جریانات انقلابی که شاید در روش تفاوت نظرهایی داشته باشند، فایده ای جز انشقاق در جبهه رسانه ای انقلاب دارد؟آیا بی اخلاقی رسانه ای و ادعاهای کذب و بی ادبانه و به کاربردن ادبیات زرد و سخیف برازنده جریاناتی که خود را حزب اللهی و انقلابی می دانند است؟

جای خالی مسئولین استان در آشوب های هفته گذشته

جای خالی مسئولین استان در آشوب های هفته گذشته

مسئولین استان، از قبال امنیتی و سیاسی در قبال وضعیت اغتشاشات سکوت پیشه کردند و به نوعی کمترین توضیحی پیرامون وقایع اتفاق افتاده در برخی نقاط اصفهان نمی دادند و در طول چند روزی که استان درگیر این حوادث بود فقط چند دقیقه مصاحبه از فرمانداران شهرستان ها بیرون آمد و هیچ توضیح دیگری از سوی دیگر مسئولین منتشر نشد.

سومین روز از دوره تربیت مربی سواد رسانه برگزار شد
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان؛

سومین روز از دوره تربیت مربی سواد رسانه برگزار شد

بازی جزئی از هندسه تربیتی کودکان است و ما آن را جدی نگرفته‌ایم/ رسانه‌ها هر روز به دنبال راههای جدید تأثیرگذاری بر مخاطبان هستند و حتی بر مردمک چشمان مخاطبان برنامه‌ریزی می‌کنند

دومین روز از دوره تربیت مربی سواد رسانه برگزار شد
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان؛

دومین روز از دوره تربیت مربی سواد رسانه برگزار شد

انواع رسانه ها مولود جنگ ها هستند/ آموزش در عصر کنونی بدون سرگرمی کارکردی ندارد/ ما جهان را از دید غول های رسانه ای می بینیم