شهریاران
اولین دوره آشنایی با مدیریت شهری:

شهریاران

اما اینبار "حزب رویش نیروهای انقلاب اسلامی" در راستای تعمیق گفتمان انقلاب و عمل به وظیفه نیروسازی برای انقلاب اسلامی در نظر دارد در این دوره از انتخابات شوراها، یک گام جدید هم بردارد و تربیت نیروهای کارآمد را به صورت جدی دنبال می‌کند.

بیانیه رویش نیروهای انقلاب در مورد توهین رئیس جمهور فرانسه به مسلمانان

بیانیه رویش نیروهای انقلاب در مورد توهین رئیس جمهور فرانسه به مسلمانان

هرچند این گزافه گویی ها هیچگاه نتوانسته از گسترش روزافزون حقیقت خواهان آزاده ای که روز به روز به آئین اسلام می گروند، بکاهد، و در عوض عریان تر شدن جبهه باطل را بیش از پیش فریاد می زند.

رویش نیوز ازاتهام نشراکاذیب علیه شهردارسابق تبرئه شد
با حکم دادگاه تجدید نظر؛

رویش نیوز ازاتهام نشراکاذیب علیه شهردارسابق تبرئه شد

طی حکمی که روز گذشته توسط دادگاه تجدید نظر ابلاغ شد؛ رویش نیوز از اتهام نشر اکاذیب رایانه ای درباره سقاییان نژاد، شهردار سابق اصفهان تبرئه شد.