تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست

تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست

باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور تحقق‌پذیر است، همان‌گونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده‌اند.

ضعف وناکارآمدی مطلق صداوسیما درحمایت ازتولیدداخلی و اقتصادمقاومتی
بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

ضعف وناکارآمدی مطلق صداوسیما درحمایت ازتولیدداخلی و اقتصادمقاومتی

به راستی صدا و سیما در راستای حمایت از محصولات داخلی در این چند ساله و مستقل از آن در طول چند روزه اول سال اقدامی انجام داده است یا خیر و این که صحبت های زهبری تغییری در سیاست های راهبردی این سازمان داشته است؟