برنامه اکران عیدانه سینماهای اصفهان
تعطیلات عید فطر به سینما بروید؛

برنامه اکران عیدانه سینماهای اصفهان

اکران عید فطر در سینماهای اصفهان فیلم های پر سر و صدایی به همراه دارد. دراکولا، بارکد، ایستاده در غبار، زاپاس و آاادت نمی کنیم همزمان در اصفهان روی پرده رفته است.

برنامه اکران سینماهای اصفهان در ماه رمضان
ماه رمضان ویژه در سینماهای اصفهان؛

برنامه اکران سینماهای اصفهان در ماه رمضان

سینماهای اصفهان با چند فیلم جدید به استقبال ماه رمضان رفته اند و امید است تا در این فصل از اکران نیز رونق خود را تکرار کند