گزارشی از برنامه های اخیر مرکز طب پبشگیری و ارتقاء سلامت آلاء
جُنگ شادی، جشن آغاز سال تحصیلی و بازاچه خیریه آلاء؛

گزارشی از برنامه های اخیر مرکز طب پبشگیری و ارتقاء سلامت آلاء

جُنگ شادی با عنوان ویروس خنده ویژه بیماران مبتلا به سرطان در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در سالن همایش های کوثر برگزار شد.

امکان پرداخت کمک آنلاین به مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء

امکان پرداخت کمک آنلاین به مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء

در این مرکز هرآنچه برای ارتقاء کیفیت زندگی بیمار و خانواده بیمار نیاز می باشد، فراهم میشود.