بایدن که رای بیاورد

 

بایدن که رای بیاورد
مرغ خانگی ما قول داده تخم طلا بگذارد
هر چند که در آن روز طلا دیگر قیمتی ندارد
 و در روستای ما وفور نعمت می شود
و همه کسری ها جبران
حتی کود برای مزرعه غلامحسین که هر سال کم می آمد

بایدن که رای بیاورد
تولید کود انسانی هم دو برابر می شود
و مترسک جالیز بر سر میز توافق با   کلاغان دیگر نمیگذارد کلاه سرش بگذارند
و دولت بعدی هم نیازی به کلید ندارد
چون از دولت قبلی یاد گرفته از دیوار بالا بیاید

بایدن که رای بیاورد
زن مش هاشم هم بالاخره حامله می شود علی برکت الله
حتی باوجود عقیم بودن شوهرش
آری بایدن که رای بیاورد
دلار ارزان برای همه شادی می آورد جز برای مرادقلی که این سالها دخترش را برای کار فرستاده بود دبی و پاسپورتش از همه مردم روستا عزیزتر بود

بایدن که رای بیاورد
برای نرگس کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
و برای مادرش شناسنامه
و برای مادربزرگشان دوچرخه
و برای کنیزک قصه مثنوی کدو می آورد

بایدن که رای بیاورد
بسته های چیپس این قدر خالی نیستند
و هیچ داوری گل ما به اسپانیا را مردود نمی کند
و شمر طفلان مسلم را به بهزیستی تحویل خواهد داد

بایدن که رای بیاورد
داعشی ها هم اصلاح می شوند تا بعد از جویدن انسان ها دندان هایشان را مسواک کنند
او نفت مردم سوریه رابه آن هاخواهد داد البته فقط بشکه هایش را
و سرانجام کاخ سفید را از چنگال ترامپ تحویل می گیرد به همراه یک قوطی وازلین

اصلا بایدن که رای بیاورد
شهری ها به روستای ما مهاجرت می کنند و سیگارفروش می شوند
آن وقت به کل علی که تابستان پیش گفته بود بیاییم خودمان جو بکاریم
خواهم گفت که ما نکاشته جو درو کردیم

افزودن نظر

captcha