مدیر دفتر تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: تا روز پانزدهم شهریور ماه حجم ذخیره سد زاینده رود 259 میلیون متر مکعب که نسبت به بلند مدت با کاهش 65 درصدی روبرو است.

زاینده رود

به گزارش رویش نیوز احسان الله امینی در گفت و گو با صاحب نیوز در مورد میزان ذخیره سدهای استان اظهار کرد: تا روز پانزدهم شهریور ماه حجم ذخیره سد زاینده رود 259 میلیون متر مکعب که نسبت به سال گذشته که از ذخیره 596 میلیون متر مکعبی برخوردار بوده، 56 درصد کاهش و نسبت به بلند مدت نیز با کاهش 65 درصدی روبرو است.

مدیر دفتر تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: حجم ذخیره سد گلپایگان 8/5 میلیون متر مکعب است که در سال گذشته  در همین زمان از حجم 24 میلیون متر مکعب برخوردار بوده است؛ این میزان ذخیره در مقایسه با سال گذشته کاهش 65 درصدی  و نسبت به دراز مدت کاهش 28 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: سد قره قاچ ذخیره 18 میلیون متر مکعب دارد که در سال گذشته در این زمان نیز تقریباً از همین میزان ذخیره برخوردار بوده است، بنابراین نسبت به سال گذشته ذخیره سد تغییری نداشته  و نسبت به مدت بلند مدت 46 درصد افزایش داشته است.

امینی در ادامه عنوان کرد: ذخیره سد حنا 6/5 میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که ذخیره این سد 5/3 میلیون متر مکعب بوده، 18 درصد افزایش اما نسبت به بلند مدت 24 درصد کاهش داشته است.

امینی با بیان اینکه سد خمیران 1/8 میلیون متر مکعب ذخیره دارد، گفت: میزان ذخیره این سد در سال گذشته 2/3 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش 22 درصدی و نسبت به بلند مدت با افزایش 20 درصدی رو به روست.

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست