امام رضا (ع) فرمودند: هر کس لباس بپوشد تا مباهات و جلوه گری کند خدا رحمتش را از او باز می دارد.

افزودن نظر

captcha