1- حجت الاسلام مهدی آقا جان؛
ما نیامده ایم که تا آخر عمر با فساد کنار بیاییم
rooyeshnews.com/123577


2-  مهندس عبدالجواد زعفرانی؛
اولویت اصلی من پیگیری بحث مدیریت واحد شهری است
rooyeshnews.com/123578


3- مهندس ابوالفضل قربانی؛
در شرایط فعلی باید ایرادات را کنار گذاشت و دور یک میز نشست
rooyeshnews.com/123605


4- سرکارخانم د کتر سودابه آذری؛
قصدم از ورود تغییر حالت روزمردگی شهر است، باید از ظرفیت خانمها استفاده کرد
rooyeshnews.com/123603

5-  مهندس عباس حاج رسولیها؛
من احساس کردم اگر وارد شوراها نشوم ظلم است
rooyeshnews.com/123603


6- رسول جهانگیری؛
به شورای شهر و شهرداری نباید به دید مسائل سیاسی نگاه کنیم
rooyeshnews.com/123622


7- مهندس وحید فولادگر؛
وابستگی به درآمدهای ساختمانی در رکود ضربه سختی بردرآمد شهرداری وارد می کند
rooyeshnews.com/123623


8- دکتر عدنان زادهوش؛
نباید با بت وحدت، اصول را شکست
rooyeshnews.com/123621


9- مهندس رضا امینی؛
آرزویم در شورای آینده تکریم صحیح و جدی مردم در حوزه شهری است
rooyeshnews.com/123618


1- دکتر علیرضا آقاحسینی؛
ما باید برویم به سمت ایجاد جهانشهر اصفهان
rooyeshnews.com/123630


11- مصطفی خضری؛
مهم ترین برنامه برای شورای پنجم، تغییر در رویکردها و دیدگاه های مدیریت شهری
rooyeshnews.com/123631

12- اصغر آذربایجانی
با خط کشی‌‌هایی که باعث دور شدن مجموعه‌های انقلابی شود مخالفم
rooyeshnews.com/123632

13-وحید توسلی
شورای شهر حقوقی ترین و مردمی ترین مدعی العموم نیازها و خواسته های مردم اصفهان است
rooyeshnews.com/123634


 

افزودن نظر

captcha