تنها در یک مقطع زمانی، میزان «تأیید» عملکرد ترامپ (به صورت کلی) به زیر ۴۰ درصد کاهش و میزان «عدم تأیید» عملکرد وی به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش رویش نیوز به نقل از تسنیم، علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای گسترده علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بررسی نتایج نظرسنجی‌های یک ماهه اخیر نشان می‌دهد که ارزیابی شهروندان آمریکایی از عملکرد ترامپ جز در مقاطعی تغییر چندانی نداشته است و بر خلاف تصور کاهشی قابل توجه نداشته است.

همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، تنها در یک مقطع زمانی، میزان «تأیید» عملکرد ترامپ (به صورت کلی) به زیر 40 درصد کاهش و میزان «عدم تأیید» عملکرد وی به بیش از 55 درصد افزایش یافت. اما با گذشت زمان، وضعیت ارزیابی شهروندان آمریکایی از عملکرد ترامپ بهبود یافته و در حتی مقاطعی نسبت کسانی که عملکرد وی را تأیید می‌کردند از کسانی که ارزیابی منفی از اقدامات ترامپ داشته‌اند نیز پیشی گرفته است.

 

برای به دست آوردن برآوردی دقیقتر از نظر مردم آمریکا نسبت به عملکرد ترامپ و اجتناب از خطاهای ناشی از نمونه‌گیری، میانگین ارزیابی عملکرد ترامپ از دید پاسخگویان آمریکایی طی نظرسنجی‌های یک هفته منتهی به 2 مارس (پنجشنبه 12 اسفند) با میانگین نظرسنجی‌های یک ماهه منتفی به 2 مارس مقایسه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک هفته منتهی به 12 اسفند، 46.86 درصد آمریکایی‌ها به طور میانگین عملکرد ترامپ را تأیید و 49.14 درصد اقدامات وی را تأیید نمی‌کنند. این در حالی است که طی یک ماهه منتهی به 12 اسفند، این اعداد به ترتیب برابر با 44.72 درصد و 49.85 درصد بوده‌اند. امری که نشان دهنده محسوس هواداران عملکرد ترامپ و ثبات نسبی مخالفان عملکرد وی است.

 

اما بررسی عملکرد ترامپ به تفکیک حوزه‌های مختلف (براساس نظرسنجی مؤسسه ایپسوس) که در تاریخ 2 مارس (پنجشنبه 12 اسفند) انجام شده است، نشان می‌دهد که تنها در دو حوزه «محیط زیست» و «شیوه رفتار با مردم» است که نسبت کسانی که عملکرد ترامپ را تأیید نمی‌کنند از کسانی که به نوع مواجهه وی اقبال نشان داده‌اند بیشتر است. و در مابقی حوزه‌ها، نسبت کسانی که عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند از مخالفان بیشتر است.

 

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست