به گزارش رویش نیوز رییس شورای شهر بهارستان طی نامه ای فرزین زالی را به عنوان سرپرست شهرداری بهارستان معرفی کرد.

در متن این نامه آمده است:

با عنیت به قرار نظارت قضایی شماره 920921 مورخ 13 آذر 95 شعبه پانزدهم دادسرای انقلاب شهرستان اصفهان مبنی بر انفصال خدمت شهردار بهارستان به مدت یک سال و استناد به بند ج تبصره 4 ماده 71 قانون و مقررات اختیارات و وظایف شورای شهر در جلسه مورخ 2 دی 95 شورا خاتمه کار آقای مهدی فاتحی به عنوان شهردار بهارستان اعلام می گردد. بر اساس تبصره ذیل ماده 73 جناب عالی (فرزین زالی) را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار تعیین و انتخاب می گردید.

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست