دکتر حسن نيلي احمدآبادي*: يکي از جلوه هاي پياده روي اربعين حمل پرچم توسط شرکت کنندگان در اين مراسم با شکوه بين المللي و به قول يکي از شرکت کنندگان کانادايي در اين Holy March است. شايد در کمتر مراسمي اينهمه از پرچم استفاده مي شود. کساني که امسال در اين مراسم عظيم شرکت کرده اند اين را بخوبي تاييد مي کنند. اين پرچم ها هر کدام با خود پيامي دارند که بر گرفته از قیام امام حسین (ع) و سایر ائمه معصومین (ع) می باشد. امید است اين پيام ها توسط اهل فن بازخواني شده و متناسب با عمق معرفتي مکتب اهل البيت (ع) به سراسر جهان و توده هاي مسلمان و آزاديخواهان منتقل شود. و در آکادمي هاي تبيين استراتژي مبارزاتي مورد تحليل و بررسي علمي قرار گيرند. مهمترين پيامي که از اين پرچم ها ميتوان دريافت کرد، پيامي است که نهفته در استراتژي ائمه معصومين (ع) در طول بيش از دوقرن حضور در بين جامعه اسلامي است. همانها که فرموده اند "رحم الله من احيا امرنا" خداوند رحمت کند کسي که امر ما را احياء مي کند. حال درک امر اهل البيت (ع) خود نيز نياز به بصيرتي عميق دارد. چرا که در هر زمان اين امر متناسب با اقتضائات زماني و مکاني تغيير مي کند. در ادعيه ما که بسياري از آنها توسط ائمه معصومين (ع) رسيده اند، اين امر را و آن استراتژي را بخوبي تبيين کرده اند. در دعاي ندبه که در بسياري از مناسبت ها از جمله عيد غدير، نيمه شعبان و صبح هاي جمعه خواندن آن سفارش شده است، وقتي شرايط تاريخي که منجر به انحراف امت اسلامي، به گونه اي مورد تحليل قرار مي گيرد، استراتژي حرکت با اين فراز که " اين الحسن (ع)" و "اين الحسين (ع)" مورد توجه قرار داده مي شود. در مطالعه تاريخي رفتار ائمه معصومين (ع) مشخص مي شود که امر اهل البيت هميشه با استراتژي حسيني (ع) به معنی قیام و شهادت به پيش نرفته است، بلکه در مواقع متعدد و بسيار حساس اين استراتژي حسني (ع) بوده که کارساز بوده است. و جالب است که در اين پياده روي شما با دو گام تا مقصد به جلو حرکت مي کنيد.

براي حرکت روي يک پا ايستاده (استراتژي حسني (ع) ) و پاي ديگر را آزاد کرده به جلو مي بريد (استراتژي حسيني (ع) قیام و حرکت) پاي تکيه گاه قرار داده شده را در گام بعدي آزاد کرده و آن را به جلو مي بريد. و به اين وسيله گام به گام خود را هدف مقدس که همان رسيدن به امام حسين (ع) است به پيش مي بريد. کم نبوده اند افرادي که در زمان قيام امام حسين(ع) ايشان را دعوت به سکوت و مدارا مي کردند؟!، و بر عکس همچنين کم نبوده اند کساني که در برابر امام حسن (ع) موضع گرفته و ايشان را دعوت به قيام مي کرده اند؟!. کافي است نگاهي به حرکت انقلاب اسلامي در طي چند دهه گذشته بياندازيم، بهره گيري از همين استراتژي بوده است که ما را اکنون به اين موفقيت هاي عظيم در عرصه بين المللي رسانيده است. اگر قرار بود حضرت آيت الله بروجردي (ره) با همان راهبرد امام خميني (ره) وارد عرصه مبارزات و هدايت جامعه بشوند، حضرت امام نمي توانستند اين انقلاب عظيم را رهبري نموده و با موفقيت به پيروزي برسانند. به عبارت ديگر ميوه مبارزات بصورت نارس چيده مي شد و نظام شاهنشاهي تداوم مي يافت. نگاهي به مواضع آيت الله سيستاني (دامه عزه) در عراق نيز نشان مي دهد هر دوي اين استراتژي ها توسط ايشان متناسب با وضعيت هر زمان اتخاذ شده است. آيت الله سيستاني همان فردي است که در مواقع بسياري استراتژي مدارا پيشه کرده اند و او همان فردي است که حکم جهادش عراق را يکپارچه در برابر داعش به حرکت در آورده و از سقوط حتمي عراق جلوگيري نمود.  کم نبوده اند کساني که در داخل و خارج عراق، ايشان را  در مواقعي به خاطر مواضع ظاهرا غير انقلابي مورد اعتراض شديد قرار داده اند. او همان فردي است که يک جمله اش تمام عراق را به حرکت در مي آورد و عراق و البته ايران و کل منطقه را نجات مي دهد. امسال در مسير پياده روي اربعين کم نبود تصاوير شهدايي از قشرهاي مختلف مردم که در سال گذشته در موکب ها پذيراي زوار امام حسين (ع) بوده اند و بعد از فتواي ايشان روانه ميدان نبرد شده و به افتخار شهادت در لواي مرجعيت دست يافته بودند.

 

 

*استاد تمام دانشگاه شيراز

 

 

افزودن نظر

captcha