استحاله فکری و فرهنگی مردم و نیروهای فرهنگی مذهبی که دغدغه دارند اما حال کار...
یادداشت - احمد مؤذّنی؛

استحاله فکری و فرهنگی مردم و نیروهای فرهنگی مذهبی که دغدغه دارند اما حال کار...

استحاله فرهنگی نوعی تجزیه از درون و نوعی شکست وخود باختگی است. در استحاله فرهنگی به پایه های تمدنی و ارزشی طرف مقابل ضربه وارد میکنند. انسان همواره از حالی به حال دیگر منتقل می شود.

تقلیل مراکز فرهنگی شهر به متصدیان برگزاری جلسات مذهبی
یادداشت - امیرحسین پرورش:

تقلیل مراکز فرهنگی شهر به متصدیان برگزاری جلسات مذهبی

مراکز فرهنگی را می توان از دیرپاترین نهادهای تاسیسی متاثر از انقلاب اسلامی دانست که منبعث از ملزومات و نیازهای زمانه ی تازه ای که انقلاب اسلامی رقم زده بود پدید آمدند.

نقش مجموعه‌های انقلابی در افزایش سطح تحلیل مردم در دوران ترامپ

نقش مجموعه‌های انقلابی در افزایش سطح تحلیل مردم در دوران ترامپ

فتارهای اخیر ترامپ باعث شده که موجی از احساس خشم و تنفر از یک سو و موجی از اتحاد ملی در برابر سیاست های مداخله جویانه آمریکا از سوی دیگر در کشور و در بین آحاد مردم با سلایق سیاسی مختلف ایجاد شود.

اینکه مثل کبک سرمان را زیر برف کنیم چیزی را درست نمی کند !
یادداشت - سید احسان خادمی؛

اینکه مثل کبک سرمان را زیر برف کنیم چیزی را درست نمی کند !

باید بپذیریم که مراکز فرهنگی ما، گرفتار افکار دو دهه ی پیش است و از نیاز جامعه و مخاطبش عقب افتاده!
این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.