خسرو تاج: توسعه صادرات نیازمند عزم ملی است/ زرگرپور: رتبه نهم صادرات کشور، در شان اصفهان نیست
در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان عنوان شد:

خسرو تاج: توسعه صادرات نیازمند عزم ملی است/ زرگرپور: رتبه نهم صادرات کشور، در شان اصفهان نیست

در این مراسم 5 صادرکننده ملی ،23 صادرکننده نمونه استانی ،11 صادرکننده قابل تقدیر . 3 صادرکننده نمونه جوان مورد تقدیر قرار گرفتند.