سالن های سینمای اصفهان در تسخیر "آس و پاس" و "سلام بمبئی"
برنامه اکران سینماهای اصفهان در آذر 95:

سالن های سینمای اصفهان در تسخیر "آس و پاس" و "سلام بمبئی"

برنامه سینماهای اصفهان در طول این روزها نکته جالبی به همراه دارد. دو فیلم سلام بمبئی و آس و پاس به طرزجالبی به تعداد زیادی از سالن های اصفهان دست یافته اند به شکلی که 12 سالن سینما در استان اصفهان به این فیلم ها اختصاص یافته است

سیانور لازم است
یادداشت میهمان- علیرضا صلواتی

سیانور لازم است

تا زمانی که "سیانور" روی پرده می‌آید، شخصیت‌هایی که هرکدام نماد یک "تفکر" اند؛ و تفکرهایی که هر یک نماد یک "باور"، "متکثر"ند لیکن یک هدف آنها را زیر یک پرچم "متحد" نموده

سیانور سینمای ایران را از دست ندهید
یک پیشنهاد ساده؛

سیانور سینمای ایران را از دست ندهید

جریان مجاهدین خلق که شاید برای برخی از ما هنوز معمایی هستند به خوبی در این فیلم به تصویر کشیده می شوند و دیدن چنین روایت هایی برای نسل سوم و چهارم این انقلاب لازم است.