نکاتی درباره کنفرانس کیفیت خدمات گردشگری
حاشیه‌های یک کنفرانس دو روزه؛

نکاتی درباره کنفرانس کیفیت خدمات گردشگری

میهمانان این کنفرانس را امشب شهرداری اصفهان میزبانی می کند. امید است که صبح فردا نیازی به تنظیم خبری مشابه در مورد شهرداری نباشیم