تصمیمات سلیقه ای و کاسبکارانه حوزه هنری در اکران
به بهانه اکران خانه دختر در سینماهای حوزه هنری

تصمیمات سلیقه ای و کاسبکارانه حوزه هنری در اکران

نکته بعدی که در رابطه با حوزه هنری باید بیان کرد تحریم پنهان فیلم های ارزشی و قابل اعتنای سینمای کشور در طول سالهای گذشته بوده است.

برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان قربانی دعوای ارشاد و حوزه هنری

برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان قربانی دعوای ارشاد و حوزه هنری

به نظر می رسد که بازهم دعوای بین دو نهاد دولتی به ضرر مردم شده است و مردمی که سینما را به نوعی دیگر در زمان جشنواره فجر تجربه کرده بودند و از آن استقبال خوبی به عمل آورده اند امسال محروم از این اتفاق مهم سینمایی کشور هستند.

ای کاش سینمای ایران به بخش خصوصی می رسید
در حاشیه تحویل سینما ایران به حوزه هنری؛

ای کاش سینمای ایران به بخش خصوصی می رسید

حوزه هنری عیار خود را در سینماداری و عدم حمایت از فیلم های دغدغه مند کشور و جبهه انقلابی نشان داده و ادامه این راه یعنی تحویل سینماها به حوزه هنری کاری بس اشتباه است.

عملکرد غیر ریالی حوزه هنری چیست؟
حاشیه ای بر یک تودیع؛

عملکرد غیر ریالی حوزه هنری چیست؟

انتظار می رود از مسئولی که 12 سال در صدر کار است و به گفته خودش هیچ اشتباهی هم نداشته است، گزارشی جزیی تر و با ارائه آثار منتخب صورت گیرد