زمانی که به مدافعین حرم جسارت شد، قداست دانشگاه لکه‌دار نشد؟!
نامه یک دانشجوی اصفهانی به رئیس دانشگاه اصفهان؛

زمانی که به مدافعین حرم جسارت شد، قداست دانشگاه لکه‌دار نشد؟!

از منظر جنابعالی آن روزی که در برنامه ی افتتاحیه ی یکی از تشکل ها، نامه ی یکی از سران فتنه قرائت شد و به ضرب و شتم دانشجویان انقلابی که تنها شعارشان «مرگ بر فتنه گر» بود انجامید، قداست دانشگاه لکه دار نشد؟!!

برنامه سخنرانی حسن عباسی در اصفهان لغو شد
با فشار فرمانداری اصفهان؛

برنامه سخنرانی حسن عباسی در اصفهان لغو شد

پس از لغو این سخنرانی به وسیله عوامل دولتی برنامه سخنرانی حسن عباسی به مسجد سید اصفهان منتقل شد و این برنامه از ساعت 17:30 امروز برگزار خواهد شد