مایه تأسف است که حادثه مسجد گوهرشاد انعکاسی در تاریخ ما نداشته باشد
بیانات رهبرانقلاب پس از بازدید از نمایشگاه «حماسه گوهرشاد»:

مایه تأسف است که حادثه مسجد گوهرشاد انعکاسی در تاریخ ما نداشته باشد

رهبرانقلاب فرمودند: شخصیتهای فرهنگی معروف زمان رضا شاه، مثلاً علی اصغر حکمت در قضیه‌ی کشف حجاب نقش ایفا کردند، نقش استعماری ایفا کردند، یعنی آن پشت جبهه‌ی حقیقی رضا شاه اینها بودند.

چهل حدیث عفاف و حجاب

چهل حدیث عفاف و حجاب

علیرضا فقیهی - صدیقه رضایی

پاسخی به یک مغالطه رایج در باب حجاب
مساله حجاب؛ کار فرهنگی یا برخورد قانونی

پاسخی به یک مغالطه رایج در باب حجاب

برای رفع ناهنجاری های مربوط به حوزه عفاف و حجاب حتما هر دو رویکرد سلبی و ایجابی همزمان لازم و ضروری خواهد بود و حذف هر کدام از بال ها رشد فرهنگ حجاب و عفاف و از طرفی دیگر مقابله با ناهنجاری های ناشی از بی حجابی را دچار اختلال خواهد کرد.