ماجرای محبوس کردن کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین‌شهر چه بود؟

ماجرای محبوس کردن کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین‌شهر چه بود؟

ماجرا از آنجا شروع شد که پنجشنبه (۱۳ شهریورماه) تعدادی از شهروندان شاهین شهر متوجه فریادها و درخواست کمک کودکان از زیر زمین اداره بهزیستی این شهر شدند.