دلایل واقعی بحران بانک ها و راهکارهای خروج از آن
دکتر وحید ارشدی؛

دلایل واقعی بحران بانک ها و راهکارهای خروج از آن

رفتار نظام بانکی در ایران یک رفتار پر از پارادوکس است که همین رفتار، موجب شکل-گیری بحران در بانک های ایران شده است. این نهاد که نقش اصلی آن واسطه گری است در طول سالیان گذشته بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا، به بنگاه داری مشغول بوده