زمین لرزه در جندق اصفهان - نسخه تلفن همراه خانه

زمین لرزه در جندق اصفهان

 

به گزارش رویش به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه را ساعت  09:23 دقیقه با قدرت 3.1 ریشتر در جندق اصفهان ثبت شده است.