فیلم/ قرائت زیارت اربعین، ساعت ۱۰ صبح روز اربعین، روی پشت بام  منازل
دوستان و همسایگان خود را برای پیوستن به این کمپین دعوت کنید.

افزودن نظر

captcha