اینستا نوشت- مهدی آذربایجانی: شهردار محترم #اصفهان دوباره علم "بگم بگم " را بلند کرده اند ....لازم می دانم چند نکته را یادآوری نمایم:
۱-قانونا و شرعا اگر تخلفی رخ داده است به جای "بگم بگم" باید از مبادی قانونی پیگیری و هر کس که در مظان اتهام است باید پاسخگو باشد.
۲-اولین آزمون جدی شهردار محترم در امتحان پاسخگویی و شفافیت،  در پاسخ رسمی ایشان به تذکر کتبی عضو محترم شورای شهر در خصوص خرید اتوبوس ها است که بر مبنای ماده ۸۳ قانون شوراها انجام شده و باید ببینیم پاسخ قانع کننده است و یا به سوال و استیضاح منجر خواهد شد؟
۳-به نظر میرسد امروز برای "بگم بگم" کمی دیر است و به جای" یوم البگم" یوم الحساب است و رسانه ها و جریانات سیاسی و مردمی باید از شهردار محترم حساب بکشند که چه تحویل گرفته و چه تحویل داده است؛
آن چه در پایان می آید بخشی از یادداشت سایت آفتاب در سال ۹۲ در پاسخ به "بگم بگم " های آن دوره است که خواندن آن خالی از لطف نیست:
«بگم بگم»‌ها در طول تاريخ از مهم‌ترين‌هاي روش‌ها - البته غيراخلاقي- براي وادار كردن رقبا به سكوت بوده است. راويان پروژه‌هاي «بگم بگم» هم كسي نيست جز آناني كه به واسطه مسئوليتي كه توسط مردم برعهده آنها گذاشته شده، به اطلاعاتي دسترسي دارند كه علي القاعده فوق محرمانه و سري محسوب شده و اجازه دسترسي به آنها براي افراد محدودي ميسر است. مهم آنجاست كه افكار عمومي‌به واسطه دسترسي افراد به اين نوع اطلاعات «هرچه» آنها بگويند را، ولو به «دروغ» مي‌پذيرد. از همين روست كه «بگم بگم»‌گوهاي تاريخ همواره خود را در مقامي‌بالاتر مي‌بينند.
...مهم‌ترين دليلي را كه مي‌توان براي «بگم‌بگم»‌ها يافت، تلاش براي توجيه «سوء مديريت»‌ها، «ناكارآمدي»‌ها و «ناكامي»‌هايي است كه دولت‌ها با آن دست به گريبانند. قاعده اينگونه است كه دولت به‌دنبال ادامه حضور خود در عرصه سياست است. علي‌القاعده براي اين حضور چاره‌اي نيست كه براي توجيه ناكارآمدي‌ها و بدقولي‌هاي خود توجيهي براي افكار عمومي‌داشته باشد و چه توجيهي بهتر از آنكه: «ماخواستيم؛ نگذاشتند.»

افزودن نظر

captcha