«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» پنجشنبه 30 آبان 1398 با حضور پرشور مردم انقلابی اصفهان در میدان انقلاب برگزار شد.

افزودن نظر

captcha