رویش نیوز: حوادث هفته دوم دی ماه به طور کلی پایان یافت و می توان گفت حضور مردم و راهپیمایی های سراسری در کل کشور نقطه پایان این آشوبها و اغتشاشات بود. اما اگر کمی به عقب برگردیم یک نکته درباره این اغتشاشات شاید ذهن مردم و بیشتر اهل رسانه را به خود مشغول کرد.

مسئولین استان، از قبال امنیتی و سیاسی در قبال وضعیت اغتشاشات سکوت پیشه کردند و به نوعی کمترین توضیحی پیرامون وقایع اتفاق افتاده در برخی نقاط اصفهان نمی دادند و در طول چند روزی که استان درگیر این حوادث بود فقط چند دقیقه مصاحبه از فرمانداران شهرستان ها بیرون آمد و هیچ توضیح دیگری از سوی دیگر مسئولین منتشر نشد.

اتفاقی که باعث می شد تا رسانه های آن سوی مرزها هر طور که دوست دارند وقایع را پوشش داده، تحریف کنند و به نوعی مرجعیت خبری را در دست گیرند و رسانه های داخلی به خاطر عدم اطلاعات کافی دستشان برای مخاطبین خالی شود. در استان اصفهان بیش از 10 نفر در این حوادث کشته شدند اما بازهم ضعف اطلاع رسانی از سوی مسئولین امنیتی و سیاسی باعث شده بود تا این امر دستاویزی برای رسانه های آن سوی مرزها شود

نکته ای که خلا آن به شدت در این اتفاقات دیده می شد عدم سواد رسانه ای مسئولان بود و این موضوع جای بسی تعجب است که در این دوران مسئولان نتوانند رسانه ها را در دست بگیرند. اتفاقی که باعث شد شایعات بازیگر اصلی شرایط اضطراری شود و اطلاعات صحیح از مراجع کمتر معتبر منتشر شود تا اخبار راست و دروغ با هم منتششر شده و تشخیص آن سخت تر باشد

افزودن نظر

captcha