درآمد دولت در شش ماهه نخست امسال 7/3 درصد افت و هزینه ها 13 درصد افزایش یافت
چهارشنبه 24 آبان 1396, 16:15

 

دولت در نیمه نخست امسال مبلغ 7/82 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده که 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1395 و 78 درصد کمتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه 1396 بوده است. مبلغ مصوب شش ماهه نخست امسال 36/37 هزار میلیارد تومان بوده است.

مطابق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، عملکرد بودجه ای دولت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1395، افت فاحشی را داشته و در حالیکه درآمد دولت کاهش یافته است، هزینه ها افزایش یافته و تراز عملیاتی کشور رشد منفی ای را نسبت به مدت مشابه سال قبل به خود گرفته است.

به گزارش رویش نیوز به نقل از رجانیوز؛ بر اساس جدول عملکرد شش ماهه منتشره از سوی بانک مرکزی، درآمد دولت در نیمه اول سال مالی فعلی (21 تا 22 سپتامبر)، از جمله درآمد حاصل از مالیات، به میزان 56/78 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 3/7 درصد کاهش یافته است. مبلغ مدت مشابه در سال گذشته 58/96 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان مصوب شش ماهه نخست امسال در قانون بودجه 1396، مبلغ 88/72 هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد شش ماهه نسبت به مبلغ مصوب 36 درصد کمتر است.

در حالیکه درآمدهای دولت کاهش داشته است، جدول عملکرد شش ماهه بودجه نشان می دهد که هزینه های دولتی در طول دوره مورد بررسی در مجموع 107/49 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13٪ داشته است.

آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در طول دوره برابر با 44/66 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده افزایش 82/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، اما 23 درصد کمتر از مبلغ پیش بینی و مصوب شده 58/04 هزار میلیارد تومانی است.

دولت در قانون بودجه 1396 درآمدهای مالیاتی مبلغ 59/35 هزار میلیارد تومان تخمین و مصوب کرده است ولی میزان عملکرد درآمد مالیاتی در شش ماهه نخست امسال 43/12 هزار میلیارد تومان بوده که 27 درصد کمتر از مقدار مصوب و 0/4 درصد کمتر از مقدار در مدت مشابه در سال گذشته است.

مجموع درآمد دولت از مالیات مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت در شش ماهه نخست امسال 23/19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کمتر بوده و فاصله 20 درصدی را با مبلغ مصوب در قانون بودجه 1396 دارد.

نکته جالب توجه افزایش مالیات غیر مستقیم در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته دارد. یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات. مالیات بر واردات 4/12 هزار میلیارد تومان بوده که 1/8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است ولی همین مقدار عملکرد، کمتر از نصف مبلغ مصوب در قانون بودجه 1396 است.

مالیات بر کالاها و خدمات که عمده آن را مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش فرآورده های نفتی تشکیل می دهد در شش ماهه نخست امسال 15/81 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به نیمه نخست سال 1395، 6/6 درصد افزایش یافته است.

مجموع بررسی ها نشان می دهد که کسری بودجه دولت در نیمه نخست سال جاری 18/11 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از پیش بینی ها بوده است. در قانون بودجه 1396، تراز اولیه عملیاتی و سرمایه ای منفی 16/38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود کسری بودجه واقعی پیش از شش ماه، 10 درصد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده بوده است.

دولت برای پوشش دادن کسری بودجه رو به رشد، 25/33 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه صادر کرده است.


دولت در نیمه نخست امسال مبلغ 7/82 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده که 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1395 و 78 درصد کمتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه 1396 بوده است. مبلغ مصوب شش ماهه نخست امسال 36/37 هزار میلیارد تومان بوده است.

وضعیت بودجه عمرانی در شش ماهه نخست امسال در حالی نسبت به مدت مشابه رد سال 1395 بدتر شده است که دو روز قبل عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اوضاع اسفناک عملکرد دولت در بخش عمرانی را اینگونه شرح می دهد:

آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص‌ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد ۱۰ در بخش بودجه هزینه‌ای صورت گرفته است؛ یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می‌رود. طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال 90، 25 درصد و در سال 95، 13 درصد بود؛ این در حالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال 90، 74 درصد و در سال 95، به 87 درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.

عادل آذر همچنین در خصوص تراز عملیاتی سال گذشته گفته بود:

تراز عملیاتی سال 90، 28 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 این شاخص به منفی 61 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی 29 درصد هستیم.

با توجه به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، تراز عملیاتی در عملکرد بودجه ای دولت در نیمه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه اول سال قبل بدتر شده و به نظر می رسد این رشد منفی تا پایان امسال ادامه داشته باشد.

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصرافاین سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.