رویش نیوز یکی از مهمترین بخش های پرونده انتخاباتی خود در طول انتخابات های مختلف را به گفتگو با نامزده های انتخاباتی اختصاص می دهد. این امر از انتخابات مجلس نهم آغاز شده و در انتخابات چهارم شورای اسلامی شهر و انتخابات مجلس دهم نیز ادامه یافت. این بار هم در نزدیکی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان رویش نیوز گفتگوهایی تفصیلی و اختصاصی با این نامزده های انتخاباتی انجام داده است که به مرور در سایت منتشر خواهد شد. ششمین گفتگوی انتخاباتی با آقای رسول جهانگیری را در ادامه می توانید مطالعه کنید:

 

-عملکرد دوره چهارم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در دوره چهارم شورا از سلایق مختلف وارد شورا شدند، یعنی شورایی که بگوییم یک دست باشد، نبود که خود این یک شمشیر دو لبه بود؛ هم می شود به دید خوب برداشت کرد و هم تشتت آرایی که وجود داشت؛ دوره چهارم شورا دو بخش است، یک دوره دو ساله اول و یک دوره دو ساله دوم که حدود چند ماه دیگر از آن باقی مانده است.

با تغییر مدیریت شورا و ریاست شورا، عملاً عملکرد شورای فعلی با شورای قبل تفاوت هایی خواهد داشت؛ می توانیم به کارِ گروهی و به کارگیری همه اعضا اشاره کرد، در حالی که در قبل بیش تر کارها به صورت هیئتی، محوری و فردی انجام می شد؛ اما شورای چهارم با این که نوپا بود با تغییر ریاست شورا چون نیروی جوانی انتخاب شد –از زحمت های ریاست قبلی شورا واقعاً تشکر می کنیم که بیش از یک دهه زحمت کشیده بود- استنباط ما این بود که یک خونه تازه در رگ های شورا جریان پیدا کرد و تغییراتی ایجاد شد.

دو ساله اول تغییر ریاست شورا و ابقای شهردار قبل بود که با یک سری تنش هایی همراه بود، نه به دلیل سلایق شخصی بلکه کاری بود؛ اعتقاداتی که شورا داشت و اعتقاداتی که مدیریت شهری داشت که هر یک هم در جایگاه خودش قابل احترام است و نهایتاً به این منجر شد که تنش های زیادی میان شورا و مدیریت ایجاد شود و در نهایت بحث تغییر شهردار پیش آمد؛ ضمن تشکر از زحمات چندین ساله دکتر سقائیان نژاد، می توان این دو بخش را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

-چرا شورا به آقای سقائیان نژاد در ابتدای شورا رای داد؟

من خودم جزء کسانی بودم که در دوره اول به آقای سقائیان رأی دادم و استنباطم این بود که اگر مدیریت شورا تغییر بکند با مدیریت شهری مطالبات بیشتری از هم خواهند و داشت و می تواند کار بیشتری را پیش ببرد. اعتقاد من این بود که اگر مدیریت شورا عوض شود و شهرداری هم بیاید که هم خوان با آن مدیریت بر سر کار بیاید، مطالبه کم تری خواهند داشت و به دید این که مطالبه گری طرفین باشد یعنی هم مدیریت شهری بخواهد خودش را نشان دهد و هم مطالبات مردم را به مدیریت شهری انتقال دهد، با توجه به تجربیات ده سال آقای دکتر سقائیان نژاد این می تواند راهگشا باشد اما متاسفانه عکس شد و عملاً گارد جلوی شورا گرفته شد که باعث دودستگی در شورا شد و آقای سقائیان نژاد یک حلقه امنیتی دور خودش ایجاد که از بحث استیضاح مبرا باشد و بقیه مطالبات مردم که توسط سایر اعضا شورا داده می شد به آن توجه نمی شد و تصمیمات در کارگروهی که متشکل از 9 عضو شورا با آقای شهردار جلسه داشتند و هماهنگی می کردند و خود این باعث شد که آن چیزی که در دید ما بود محقق نشود و آرام آرام به سمتی برویم که قول هایی که داده بودند نشد و ایشان پافشاری کردند.

در روز استیضاح می توانستیم خیلی موارد برای طرح داشته باشیم، منتها مورد مدیر دفتر ایشان که حکم مدیرکل زده بودند را مطرح کردیم و من گفتم اگر همین الان این حکم را بردارید ما هم بحث استیضاح را پس می گیریم که ایشان گفتند شما اگر رای دارید، انجام دهید که منجر شد به تغییر مدیریت شهری. شاید بتوان ایراداتی به شهردار جدید هم گرفت، منتها کسی که کار می کند ایراد دارد؛ اما من فکر می کنم آن آرامش لازم ایجاد شد و گاردی که مدیریت شهری با دستگاه ها و ادارات مختلف داشت؛ رفع شد و به سمت تغییر مدیریت شهری رفتیم. البته باید گفت که قبلی ها کار هم کرده بود و نمی توان گفت کار نشده بود و سلایق مدیریت شهری باعث شد به این سمت برویم و باید از این زحمات تشکر کرد.

-به غیر از دلیلی که برای استیضاح ذکر کردید، دلایل دیگری هم بود؟

چون گذشته است و چون ممکن است در یک سری از آنها سلایق شخصی اعمال شود ولی باید گفت که دلایلی وجود داشت و ما به عنوان نمایندگان مردم می بایستی این کار را انجام دهیم.

 

-می‌دانید از چه باب مطرح می کنیم، به این دلیل که همچنان تبعات استیضاح در مناسبات سیاسی شهر وجود دارد.

متأسفانه این که هست منتها ما سعی کردیم کمترین هزینه را برای شهر داشته باشد؛ ما به عنوان نیروهای اصولگرا -هر چند کاری به خط و خطوط سیاسی نداشتیم- نمی خواستیم جناح های سیاسی وارد این موضوع بشوند و به خط و ربطی نسبت داده شوند؛ ما اصولگرا بودیم و شهردار اصولگرا را استیضاح کردیم و منافع مردم را مدنظرمان داشتیم؛ یک جاهایی می گویند اصولگرا و اصلاح طلب، ولی وقتی منافع مردم مطرح می شود دیگر این مباث مطرح نیست؛ لایحه ای بوده است که کل 21 نفر عضو شورا به آن رأی مثبت داده اند و این دلیل نمی شود که بگوییم رأی جناح مقابل چرا آمده است؛ اعتقاد من این است که شورای شهر و شهرداری را نباید به دید مسائل سیاسی نگاه کنیم چون معتقدم یک مدیر خوب چه در این جناح چه در جناح دیگر وقتی بنا شد رأس مدیریت شهری تغییر کند آن مدیر اگر توانمند است حفظ شود، یعنی دیدگاه شخصی من این است؛ نباید سلیقه ای کسی که همراه با تفکر خود ما هم هست برداشته شود به دلیل این که مدیریت شهری تغییر کرده و یک مدیر دیگر بیاید که همراه باشد ولی کیفیت و بازدهی اش کمتر باشد که این به صلاح مردم نیست.

با آمدن آقای جمالی نژاد و با روحیه تعاملی که ایشان داشت، آب روی آتش بود چون همه استنباط می کردند بعد از تغییر مدیریت دوازده ساله شهری، شهر فلج خواهد شد و زباله ها شهر را خواهند گرفت و سازمان ها و ادارات مشکل پیدا می کنند و خوشبختانه سیستم به این بلوغ سیاسی و سازمانی رسیده بود و هم مردم که خیلی دوره گذار را پذیرفتند؛ البته این دلیل نمی شود که همه کارهای ما درست بوده باشد و عدم تجربه برخی سبب شد که شاید می توانستیم برخی جاها را بهتر عمل کنیم؛ فکر می کنم مردم باید دقت کنند که کسانی که می آیند تخصص های مختلف را برای شورا ببینند و به دید این که یک فردی تنها عقبه اجتماعی دارد وارد شورا نشود یا به دید این که فرد بر اساس یک حادثه و جرقه وارد می شود بعد در مباحث کارشناسی باید هزینه شود تا تجربه لازم را کسب کند.

کسانی که در شورا وارد می شوند جامع الشرایط نیستند و کسی نمی تواند وقتی وارد شورا می شود نمی تواند هم عمران بداند و هم معماری و هم خدمات شهری و هم اقتصاد و هم فرهنگ؛ ولی حداقل یکی از امور اجتماعی یا اقتصادی یا فرهنگی شهر را مدیریت کوچکی کرده باشد تا بتواند بیاید.

-به نظر شما عملکرد آقای امینی در سمت ریاست شورا رضایت بخش بوده است؟

آقای امینی به عنوان کسی که سابقه ریاست شورا را نداشتند؛ نمی توانیم بگوییم صد در صد قابل قبول بوده که اگر بگوییم دوست آقای امینی نیستیم؛ کسی دوست و همراه امینی است که مشکلات و ضعف های وی در دوره مدیریت چهار ساله داشته است و تجربه کمی که به عنوان شورا داشتند به بهترین نحو مدیریت کردند و همه را به بازی گرفتند و تقسیم کار کردند؛ فضای شورا را تغییر و جابجایی دادند و درحالی که در مدیریت قبلی نیت بر این بود که همان افراد را تقسیم بکنند در همان مکان و هر نماینده روزی یک ساعت حضور داشته باشد که فکر نمی کنم این در شأن مردم اصفهان بود.

هرچند این مکان جا و فضای خوبی نیست اما همین که تغییر کرد و ساعات ملاقات برای همه زده شد و فضای کار فیزیکی داده شد و کمیسیون ها دبیران مختلف خودشان را پیدا کردند و کارگروه ها نیز همین طور و اعضای شورا به کار گرفته شدند و توانستند ارتباط مستقیم با مردم داشته باشند؛ آقای امینی هم عملکردشان از نظر من که به ایشان رای دادم عملکرد مثبتی است.

 

-مشکلاتی که فکر می کنید دوره پنجم شورا با آن مواجه هست، چیست؟

مشکلاتی که متأسفانه پیش رو داریم، یکی بحث درآمد شهرداری است و شهر تا زمانی که درآمد نداشته باشد نمی تواند خدمات بدهد؛ شما افکار خوبی در شهر داشته باشید اما زمانی که می خواهید پیاده سازی بکنید، پول می خواهد و نیازمند اقتصاد است؛ پس یکی از مشکلات پیش روی مدیریت شهری را این می دانم که باید به سمت و سوی درآمدهای پایدار برویم که شهرمان از حالت فروش زیربنا –که البته نمی توان آن را نفی کرد- و تک محصولی خارج بشود. شهر ما ظرفیت بارگذاری روی مباحث کشاورزی و صنعتی را دیگر ندارد و کسب و کارمان را باید به سمت و سویی ببریم که زیرساخت های آن ظرفیتی را احیا بکنیم که ظرفیت آن را داشته باشیم.

الان گردشگری مهم ترین مبحث است که اگر به این سمت حرکت کنیم، آرام آرام صنوف و کسبه ما و شریان های اقتصادی شهر به این سمت هدایت می شود؛ یکی از مصوبات خوب شورای چهارم، معافیت ساخت هتل و اماکن گردشگری بود که این یک حسن است و تعداد زیادی هتل و مراکز اقامتی در دست احداث است و ظرفیت تخت خواب اصفهان نسبت به ده سال پیش چندین هزار افزایش یافته است و این می تواند اثرگذار باشد و من فکر می کنم باید به سمتی برویم که زیرساخت های مباحث گردشگری مان  و نعمت هایی را که خداوند بهمان داده و میراث ملموس و ناملموسی که گذشتگان به ما رسیده است را باید حواسمان به آن باشد و زیرساخت های آن را آماده بکنیم که ان شاءالله بتوانیم از ظرفیت گردشگر داخلی و توریستم خارجی بهره کافی را ببریم.

منتها بیشترین دغدغه ای که در آینده می شود در رابطه با شهر اصفهان دید –شاید برخی بگویند این به دید اقتصادی نگاه می کند- این است که اگر بتوانیم شهر را به سمت درآمدهای پایدار ببریم و ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل بکنیم، می توانیم مباحث فرهنگی را هم عملیاتی بکنیم و می توانیم شاخصه های شهر اسلامی که مدنظر هست را هم پیاده سازی بکنیم و می توانیم بافت تاریخی و قدیمی اصفهان را احیا بکنیم و حفظ بکنیم؛ این ها همه بر می گردد به مباحث اقتصادی که ان شاءالله به این سمت و سو برود که ما زیرساخت های پتانسیل اصفهان را آماده بکنیم و از ظرفیت بالقوه آن را عملیاتی بکنیم که مهم ترین قسمت بخش گردشگری است.

از جمله مباحثی که باید مدنظر گرفته شود، حمل نقل عمومی و ریلی است و تا زمانی که نتوانیم زیرساخت این ها را آماده بکنیم، مشکل آلودگی هوا به همین صورت است که باید کمک بکنیم؛ دولت ها به دیون و تعهدات خود عمل نمی کنند و این باعث شده است مدیریت شهری جور همه را به گردن بگیرد و سن ناوگان –که البته شورای چهارم فعالیت های خوبی انجام داد که سن ناوگانی که به 8 یا 9 سال رسیده بود را به 4 یا 5 سال کاهش دهد- را کاهش دهیم؛ اینها را مدنظر می گیریم که سلامتی مردم شرط است.

انتخابات شوراها در دعواهای ریاست جمهوری گم میشود و در پای صندوق های رای که آمادند متوجه می شوند که یک صندوق دیگر هم هست و بدون برنامه ریزی به ترتیب اسامی که به ذهن شان می آید می نویسند و این مهم ترین ظلمی است که به شوراها شده است؛ شوراهای محلی حکومت هایی هستند که می توانند به صورت منطقه ای مدیریت بکنند و قانون مدیریت جامعی که مدنظر هست و متاسفانه تحقق پیدا نکرده است، اگر شکل بگیرد، مردم اصفهان در همه چیز پیشتاز هستند و اگر این مدیریت جامع در اصفهان شکل بگیرد به خیلی از شهرهای اطراف نیز می توانیم کمک بکنیم.

اما متاسفانه دیون مردم که دریافت می شود واریز می شود و به شهر باز نمی گردد و به عبارتی می توان گفت اگر مدیریت اداره اصفهان به خودش واگذار شود و طبق قانون مدیریت جامع شهری اجرا شود به راحتی می تواند شرایط لازم برای کسب و کار را ایجاد بکند.

امیدوارم این آرامش خوبی که بین مدیریت شهری و تعاملی که میان آن و دستگاه های مختلف هست، شورای بعدی نیز بتواند فضا را حفظ کند.

 

-مدیریت جامع شهری چقدر به اجرا نزدیک است؟

خیلی ها این شعار را می گفتند و دولت به نحوی می گوید اگر تصدی گری خودم را رها بکنم مممکن است برخی جاها دچار مشکل بشود و دولت تنها بشود نظارت کلان و اجرا از دست آن خارج شود؛ این یکی از مواردی است که مجلس باید این کار را انجام بدهد و خود همان مجلس هم به نظر من راضی به این کار نیست.

 

-قوی ترین کمیسیون شورای شهر چهارم به نظر شما کدام کمیسیون بوده است؟

هر کدام از کمیسیون ها به فراخور خودش فعالیت داشته ولی چون الان موقع انتخابات هست نمی توانم اظهارنظری کنم. کمیسیون حمل و نقل تصمیمات خوبی در بحث اتوبوس ها گرفته و به همراه کمیسیون اقتصادی توانسته اقدامات خوبی انجام دهد؛ کمیسیون ها با یکدیگر عجین هست و این گونه نیست که یکی تصمیمی بگیرید بلکه در هر کمیسیون مسائل مربوط بررسی می شود. همچنین کمیسیون فرهنگی، در هر پروژه عمرانی باید پیوست فرهنگی را تهیه بکند.

فکر می کنم شورای سلایق مختلف ولی برای من که اولین تجربه شورا را داشتم –هر چند بی تجربه نبودیم و سالهاست در مدیریت اصناف بودم- شورای چهارم ریل گذاری خوبی کرده است و اگر این موضوع توسط دوستانی که حائز اکثریت آرا می شوند ادامه پیدا کند من آینده روشنی در بحث مدیریت شهری می بینم؛ در مدیریت شهری اعتقاد من این است که بزرگان و متولیان و سیاسیون اگر اجازه بدهند که خطی در بحث شورا عمل نشود و منافع مردم بر منافع حزب و گروه مقدم شمرده شود فکر می کنم شرایط خوبی است و می توانند اعضا از گروه های مختلف کنار هم برای مردم کار کنند.

مدیریت شهری فراتر از مجلس و ریاست جمهوری باید به ان نگاه شود؛ و فارغ از خط و خطوط سیاسی باید نگاه شود و برای این که به آن ظلم نشود –همان گونه که من در این چهار سال جناحی و خطی و سیاسی عمل نکردم و حداقل نزد وجدان خودم گله ای ندارم- جایی سیاسی به لایحه و طرح ها رای ندادم و استقلال داشتم در رای دادن.

 

-کمیسیونی که قصد دارید در دوره بعد در آن فعالیت کنید؟

من اگر اقبال داشته باشم که حضور پیدا کنم فکر می کنم کمیسیون اقتصادی که مرتبط با مدیریت اصناف هست، بیش ترین اثرگذاری را داشته باشم؛ بحث رکودی که در این چند سال داشتیم و مشورت هایی که در حوزه اصناف در رابطه با تصمیماتی که قرار بود نسبت به عوارض و ساماندهی صنوف شهر گرفته شود، دادم، اثرگذار بود و خود ما باعث نشد که یک میخ بیشتر به تابوت اقتصاد شهری بزنیم و فکر می کنم اینها می توانست اثرگذار باشد و اگر بنا باشد مردم دوباره حقیر را انتخاب کنند بنده می توانم در مباحث اقتصادی شهر و یا معاونت خدمات شهری خدمت کنم.

 

-شما موافق ساماندهی مشاغل هستید؟

به این سبکی که انجام می شود من موافق نیستم و از وظیفه خودش دور شده بود و در بحث اقتصادی وارد شده بود؛ ساماندهی مشاغل یعنی این که بتوانید مشاغل آلوده را از سطح شهر با ارائه راهکارهایی که آن شغل از بین نرود، خارج کنید؛ یک روزی 800 ریخته گر در اصفهان داشتیم ولی الان 80 تا داریم و همه شان را له کردیم؛ در صورتی که می توانستیم قطعات کشور را در زمینه تأمین کنم. فکر می کنم ساماندهی مشاغل با خریدهایی که دادر می کند و با فراهم آوردن زیرساخت ها به سمت و سویی می رود که بتواند ساماندهی که وظیفه اصلی سازمان میادین است به آن شکل دهد.

من بارها گفته ام اصناف، زینت شهر هستند؛ یک روز جمعه که تعطیل هستند، دل آدم می گیرد؛ به غیر مباحث دینی که مطرح هست من اعتقاد دارم به دلیل تعطیلی کسبه است، صبح های جمعه که جنب و جوش شهری هست این گونه نیست؛ ما می آییم کسب و کار را تعطیل می کنیم تا ماشین تندتر در شهر حرکت کند، بر چه منطقی این کار می شود؛ برخی جاها اصلاً نباید ماشین بیاید و باید پیاده بروند و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند؛ ما بحث ترافیکی و حمل و نقل را به اصناف گره می زنیم؛ زمانی می گفتند باید سیسمونی فروش های عبدالرزاق را منتقل شوند، ولی اعتقاد من بر این بود که این تمرکز سفرهای شهری را کاهش می دهد. بازارهای قدیمی هم به همین صورت بود، مثل بازار مسگرها و طلافروشها و ... چون سفر شهری را کاهش می دهند و با ورود در این مجموعه خرید خود را می کرد، این مسئله با توزیع محلی منافاتی ندارد اما راسته های بازار را دفاع کردم و اجازه ندادم با آن ها برخورد شود. حتی می توانید یک روز به عنوان اوقات فراقت به آن نقطه تمرکز مراجعه کنید.

ما باید هم بازارهای خطی خود را داشته باشیم و مجتمع ها را نیز داشته باشیم. قاعدتاً کسی که کارش در خیابان هایی که به طور متمرکز به یک صنف اختصاص دارد نباید از آن جا عبور کنم؛ راسته های شغلی لذت بخش است و به سیما و منظر شهری رونق می دهد؛ اگر رنگ و لعاب کاسبی را از شهر بگیرید هر چه هم شهرداری آذین بندی کند شهر ارواح است. اگر زیرساخت گردشگری شکل بگیرد، برخی مشاغل سطح شهر از حالت تولیدی خارج شده و تولیدی ها به حاشیه شهر منتقل می شود و مغازه های داخل شهر خدماتی و توزیعی می شود.

 

-در شعارهای برخی از گروه ها و افراد، بحث زاینده رود بسیار پررنگ است؛ به نظر شما آیا شورای شهر می تواند اقدام درخوری برای زاینده رود انجام دهد؟

شورای شهر هیچ گونه دخل و تصرفی در بحث زاینده رود نمی تواند داشته باشد، نمایندگان شورا تنها می توانند مطالبه کند؛ من تا حالا راجع به آن که ما می توانیم برای زاینده رود فلان کار را بکنیم، اصلاً صحبتی نکرده ام؛ رشته من جغرافیای طبیعی است و درباره ریزش ها اطلاعات دارم، مشکل اصلی ما با خداست و باید آن را حل کنیم که خداوند لطف کند تا بارش داشته باشیم، موضوع دیگر بحث مدیریت منابع آب است که ما نداریم؛ از مصرف خانگی گرفته تا فضای سبز و ... که خوشبختانه دارد کارهای خوبی می شود چه در بحث زباله سوز و چه پسماند. اما این که به صورت کلی بگوییم شورای شهر اصفهان می تواند زاینده رود را با تصمیماتش جاری کند، فکر نمی کنم در حیطه اختیارات شورای شهر باشد، اما می تواند به عنوان مطالبه گر باشد. یک روزی گفتند که یک دریاچه مصنوعی در بستر زاینده رود ایجاد بکنیم که مثلاً به 100 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد، من یکی از مخالفین آن بودم و دلیل آن این بود که مطالبه ملی و جهانی را در رابطه با جاری بودن زاینده رود از بین می برید مانند این است که یک گل طبیعی داشته باشید ولی یک گل مصنوعی بخری، قطعاً آن کار لازم را انجام نمی دهد.

-یکی از مهم ترین علل نارضایتی از حاکمیت، عملکرد شهرداری است چون مردم بیشترین ارتباط را با شهرداری ها دارند، در طی دوره چهارم این رضایت بیشتر شده است یا نه؟

 در این چهار سال یکی از کارهای خوبی که صورت گرفت این بود که بحث شافاف سازی بود تا مدیریت شیشه ای در محاسبات بوجود بیاید و به سمتی حرکت کردیم تا شورای شهر الان نظارت می کند و فاکتور به مردم داده می شود و اگر مشتری از شیوه حساب و کتاب سر در نیاورد می تواند بدهد به یک محاسب تا برای وی تشریح کند؛ هر چند کامل نشده است اما گام های خوبی در این رابطه برداشته شد، بحث دلال ها در حال مرتفع شدن است و چون محاسبات شفاف نبود آن ها حضور داشتند ولی الان وظیفه شهرداری این است که فاکتور بدهند و این شورا روی بحث مبارزه با فساد گام های خوبی برداشت.

البته باید از شهرداری و پرسنل آن ها دفاع کرد چون نارضایتی از اینها بیشتر از همه است و باید به آن ها حق بدهیم چون این ها بحث ساخت و ساز شهری را مدیریت می کنند و پول می گیرند و هزینه می دهی و خیلی از جاهایی که به این صورت حرف هایی که درباره آن مجموعه زده می شود صحت ندارد چون بگیر و برخورد قهری دارد و از سد معبر جلوگیری می کند، معمولاً شکایت از آن بیش تر است و دلیل بر این نیست که شهرداری ها واقعاً به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند. شهرداری از تولد تا مرگ با مردم درگیر است، یک مغازه ای که روزانه 100 مشتری دارد با یک مغازه ای که 3 مشتری دارد، تعزیرات باید بپذیرد که میزان شکایات از مغازه پرمشتری بیشتر است چه به حق چه به ناحق.

 

-نظرتان راجع به انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

امیدوارم این مدیریت دولت یازدهم ادامه پیدا نکند چون واقعاً بد چهار سالی برای مردم بود؛ آقای جمالی نژاد خیلی تلاش کرد ساخت و ساز را رونق بدهند و جزء معدود شهرهایی بودند که توانستند ساخت و ساز را رونق بدهند و درصد بالایی از درآمد شهر را محقق کنند چه در بخش نقدی و چه غیرنقدی؛ منتها رکود خیلی روی وضعیت اقتصادی شهر اثر گذاشت و امیدوارم راه فرجی برای مردم باز شود.

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست