به گزارش رویش نیوز به نقل از فارس، در شهرهای معاصر نهاد و سازمان‌های مختلفی در مدیریت شهری وجود دارد که هر کدام دارای وظایف و کارکردی ویژه خود هستند، اما شهرداری محوری‌ترین و مرکزی‌ترین سازمان مدیریتی شهر مدرن است.

کارکرد اصلی شهرداری فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای شکوفایی استانداردهای مطلوب شهرنشینی و ترویج فرهنگ شهروندی است. شهرداری را می‌توان سازمانی حقوقی، محلی مستقل در محدوده شهری دانست که برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می‌گردد.

به طور کلی بررسی و سنجش عملکرد شهرداری و نحوه ارائه خدمات شهری، از دو منظر عینی و ذهنی می‌تواند صورت بگیرد. در منظر عینی کیفیت ارائه خدمات شهری بر پایه سنجش آن‌ها نسبت به معیارها و استانداردهایی صورت می‌گیرد که توسط مراجع مرتبط تنظیم می‌شود.

اما در منظر ذهنی، احساس مردم و میزان رضایت بهره‌برداران از خدمات شهری، تعیین‌کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات است. احساس رضایت شهروندان از محیط شهری و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای «مشارکت در توسعه شهری» و «بهبود کیفیت محل سکونت خویش» است.

*اجرای دو مرحله نظرسنجی در رابطه با کیفیت خدمات شهری در اصفهان

در همین راستا، موسسه افکارسنجی دانا اسفندماه سال 95 و فروردین ماه 96 اقدام به انجام دو مرحله نظرسنجی پیرامون رضایتمندی شهروندان اصفهانی از خدمات شهری در موضوعات مختلف در سطح شهر اصفهان کرد.

این دو مرحله نظرسنجی بر اساس جدول کوکران و با احتساب جامعه 1.9 میلیونی اصفهان و 6 درصد خطا در 15 منطقه شهرداری از شهر اصفهان برگزار شده به طوری که در هر منطقه روزانه یک نفر به نظرسنجی پرداخته است.

در این نظرسنجی 55 درصد آقایان مشارکت داشته و 45 درصد خانم‌ها، همچنین 93 نفر لیسانس و مدارک بالاتر و 169 نفر فوق‌دیپلم و پایین‌تر بودند.

در بخشی از پرسشنامه این نظرسنجی سؤال شده بود «میزان رضایت شما از عملکرد شهرداری شهرتان چیست؟» که در پاسخ 50 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه متوسط را انتخاب کرده بودند.

همچنین در این سؤال، 2 درصد گزینه خیلی زیاد، 28 درصد زیاد، 14 درصد کم، 5 درصد خیلی کم و 1 درصد نیز عدم تمایل به پاسخگویی را انتخاب کردند.

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست